(1)
HANIPAH, M. I. PEMBANGUNAN POLISI E-PEMBELAJARAN DI KOLEJ VOKASIONAL SULTAN AHMAD SHAH (KVSAS): PERANAN PENSYARAH. ijcfh 2022, 10, 57-74.