MUSTAPHA, A., & MOHD ROSLAN, N. I. (2021). PERSPEKTIF PERSONALITI DAN PSIKOLOGI TERHADAP DENIM JEANS LELAKI DALAM MUZIK DAN FESYEN DI ERA REVOLUSI PERINDUSTRIAN KE-4. International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT), 9(1), 30–51. https://doi.org/10.47252/teniat.v9i1.397