MUSTAPHA, A. and MOHD ROSLAN, N. I. (2021) “PERSPEKTIF PERSONALITI DAN PSIKOLOGI TERHADAP DENIM JEANS LELAKI DALAM MUZIK DAN FESYEN DI ERA REVOLUSI PERINDUSTRIAN KE-4”, International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT), 9(1), pp. 30–51. doi: 10.47252/teniat.v9i1.397.