MUSTAPHA, A., and N. I. MOHD ROSLAN. “PERSPEKTIF PERSONALITI DAN PSIKOLOGI TERHADAP DENIM JEANS LELAKI DALAM MUZIK DAN FESYEN DI ERA REVOLUSI PERINDUSTRIAN KE-4”. International Journal of Creative Future and Heritage (TENIAT), vol. 9, no. 1, Mar. 2021, pp. 30-51, doi:10.47252/teniat.v9i1.397.